Referenties


“Het winnen van tenders in de wereld van het personenvervoer vereist nogal wat kennis en kunde, dit is de eredivisie in aanbestedingsland. Paul heeft het proces van inschrijven op tenders intern verder gestructureerd en geprofessionaliseerd. Samen met de overige betrokkenen heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd met betrekking tot tenders die in de afgelopen periode aan ons gegund zijn. Het is knap hoe hij zich invreet in de materie en in onze processen. Samen met ons team verwoordt Paul de 'unique selling points' met als doel maximaal te scoren op de gunningscriteria.”

- Marc Bolderman, Algemeen directeur Willemsen-de Koning Groep B.V.


"Paul stond aan de wieg van het professioneel inschrijven op aanbestedingen binnen Randstad Zorg. Alle aanbestedingen die hij begeleidde resulteerden destijds in een raamovereenkomst. Paul kent het klappen van de zweep aan beide kanten van de inkooptafel en dat is erg effectief."

- Johan Doornenbal, Managing director Randstad Zorg (destijds)


"Uw Plan van Aanpak heeft een score 10 (“Uitstekend”) behaald.”

- Uit de gunningsbrief van een gemeente, juni 2020


"Communicatie zit in de haarvaten van uw organisatie. Het communicatieplan heeft dan ook de maximale score ontvangen”.

- Uit de gunningsbrief van een gemeente