Ondersteuning bij het inschrijven op (Europese) aanbestedingen


Als u als manager of directeur gevraagd wordt waarom u beter presteert dan de concurrent dan houdt u een enthousiast en vlammend betoog. Dat betoog opschrijven op enkele pagina's A4 en daarmee hoog scoren op de gunningscriteria binnen een aanbesteding, dat is een ander verhaal. Toch is dat vaak de essentie bij het winnen van een (Europese) aanbesteding. Tref-tendermanagement heeft het maximaal scoren op de kwalitatieve gunningscriteria tot haar specialiteit gemaakt. De ondersteuning gaat desgewenst verder dan het schrijven van een goede offerte, denk aan het stellen van de juiste (schriftelijke) vragen, het regelen van de benodigde verklaringen of het professioneel opmaken van een offerte. Dit alles met één doel: het winnen van de aanbesteding.